Home > Films - 1980s > Screen Captures > Dead Ringers Screen Captures (1988)
Click to view full size image
dead_ringers00140.jpg dead_ringers00144.jpg dead_ringers00145.jpg dead_ringers00150.jpg
Đánh giá ảnh này (Chưa có bình chọn nào)
Quá xấu
Xấu
Trung bình
Khá
Đẹp
Tuyệt vời
Chọn quốc gia: